Egyesület 2018-08-22T17:37:30+00:00

Egyesületünk a Duna-partok felértékelésén dolgozik. A Duna, fővárosunk legnagyobb, legkarakteresebb természeti kincse, jelenleg utakkal elhatárolt, megközelíthetetlen. Partvonalán izgalmas, inspiráló, de többnyire elhanyagolt területeket látni. Akciócsoportunk ezekre a helyszínekre a művészet és közösségfejlesztés eszközeivel hívja fel a figyelmet, és javaslatokat készít a hasznosításukra.

Az Egyesület célja és tevékenysége

Az urbanisztika, a környezetvédelem és a kultúra területén tevékenykedő társadalmi szervezet, amely céljai elérését közösségformálással mozdítja elő.

Céljai:

 • a vízpartok mint természeti terek és a városi terek kapcsolódásának elősegítése, az azokhoz való hozzáférhetőség és fenntartható használat kialakítása
 • a településeken élők vízpartokhoz való viszonyának megerősítése
 • fenntartható és részvételi városfejlesztéssel, köztérhasználattal, közlekedésfejlesztéssel, környezettudatossággal, természetvédelemmel, vízi létesítményekkel, víz- és hulladékgazdálkodással, turizmussal, sport- és szabadidős tevékenységekkel és szociális érzékenységgel kapcsolatos szemléletformálás
 • a közbiztonság és köztisztaság növelésének elősegítése elsősorban a települések vízparti Város és Folyó Egyesület 1 területeivel kapcsolatban
 • a települések vízparti területeivel, vízi létesítményeivel kapcsolatban a természet és a helyi lakosság érdekeinek képviselete és az ezeket érintő helyi, regionális, országos és Európai Uniós szintű döntéshozatal formálása
 • lehetőségek folyamatos feltérképezése és nemzetközi együttműködések kialakítása a fenti célok előmozdítása érdekében
 • a tudomány népszerűsítése és a tudományos ismeretterjesztés
 • az önkéntesség, a részvételiség és a közösségiség gondolatának és alkalmazásának terjesztése

Céljai megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi:

 • mintaterületeket, mintaprojekteket, partrehabilitációs és egyéb településfejlesztési projekteket tervez, valósít meg, kivitelez és üzemeltet;
 • kulturális, művészeti, köztérhasználattal kapcsolatos, turisztikai célú, sport- és szabadidős rendezvényeket kezdeményez, szervez, támogat és valósít meg;
 • a fenti témákkal kapcsolatos érdekérvényesítés elsősorban a helyi lakosság igényeinek megfelelően és bevonásával;
 • előadásokat, fórumokat, vitaüléseket, szemináriumokat rendez, kiadványokat ad ki és a témával kapcsolatos ismerethordozókat terjeszt;
 • a témához kapcsolódó kulturális, szabadidős, oktató-nevelő és oktatást kiegészítő tevékenységekben vesz részt, segíti azokat, illetve kezdeményez és véghezvisz ilyen típusú programokat;
 • pályázatokat hirdet a fenti témákhoz kapcsolódóan;
 • együttműködik más szervezetekkel;
 • nemzetközi kapcsolatokat tart fenn más külföldi szervezetekkel;
 • kutatásokat, elemzéseket, piac- és közvélemény kutatásokat készít, illetve készíttet.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. A pártoktól szervezetileg is független, anyagi támogatást nem nyújt nekik és nem fogad el tőlük.

Az Egyesület – céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat.

A Valyo logó fejlődése:

 

 

Letölthető dokumentumok: