Your aertertddress will show here +12 34 5r6 78
Hírek

19 szervezet levélben foglalta össze javaslatait a pesti rakpart átalakításával kapcsolatban.  A fővárosi önkormányzatnak címzett javaslatok elsősorban az ökológiai szemlélet és közösségi funkciók köré szerveződnek.


Tisztelt Főpolgármester Úr! 

Örömmel fogadtuk bejelentését arról, hogy a pesti alsó rakpart egy részét végleg átadják a gyalogosoknak, kerékpárosoknak. Ez a döntés előremutató, segítheti Budapest fejlődését, kedvező pályára állítását. 

Ezúton ajánljuk fel tudásunkat a tervek részletes kidolgozásához, egyben kérjük az alábbi javaslatok beépítését az átalakítási programba: 

 

 • Az év minden napján használható legyen a terület, a téli és nyári időszakot, valamint a magas és alacsony vízállást is vegyék figyelembe a tervezésnél. 
 • Árnyékolt, fás területeket alakítsanak ki a területen a nyáron elviselhetetlen hősziget hatás csökkentése érdekében is, illetve Budapest zöldfelületeinek növelési tervével összhangban.
 • A Duna-parti, belvárosi zöldfelület kialakítása úgy történjen, hogy alapvetően rekreációs és közösségi funkciókkal bírjon. 
 • Az ökológiai elvek élvezzenek prioritást a területen: alkalmazzanak többféle növényt a biodiverzitás növelése érdekében, a helyi körülményeket elviselő fákat telepítsenek, valamint a terület fenntartható csapadékgazdálkodását segítő burkolatokat használjanak. 
 • Vendéglátás és kereskedelmi tevékenység a teljes terület legfeljebb 5%-án valósuljon meg.
 • A közvetlen vízparti területek a teljes szakaszon maradjanak fogyasztási kényszer nélküli, ingyenesen használható területek. Javasoljuk, hogy e területek között legyen egy vagy több olyan is, amely alkalmas kisebb létszámú közösségi beszélgetések, fórumok megtartására is, így bővítve – a Városháza parkhoz hasonló – „agorák” számát a városban. 
 • A terület használati rendje adjon lehetőséget arra is, hogy bizonyos funkciókat, szolgáltatásokat civil szervezetek, illetve a környéken lakó polgárok működtessenek. E megoldás növelheti a terület közösségi jellegét, elősegítheti az új funkciók harmonikus, a környéken élők igényeire is figyelemmel lévő megvalósítását, továbbá hozzájárulhat a budapestiek, de különösen a környéken élők társadalmi, közösségi aktivitásának megerősödéséhez. 
 • A 2021 nyári taktikai köztér-beavatkozás tanulságai alapján javasoljuk változatos ülőbútorok alkalmazását (padok, napágyak, asztalok), rekreációs tevékenységet elősegítő berendezések telepítését (pl: piknikező hely, játszó- és sporteszközök). 
 • A területen létesüljenek közmosdók és ivókutak. 
 • A terület segítse a folyóparti identitás kialakulását. A Duna-part közvetlenül teljes hosszában legyen végig sétálható, ne tagolják teraszok, elzárt területek. 
 • Legyen több helyen könnyen érinthető a Duna vize. 
 • Csökkenjen a parthoz csatolt úszóművek és parkolónak használt hajókikötők száma a világörökségi látkép megőrzése érdekében. 
 • A terület megközelíthetőségének javítására és helyi funkciók kialakulásának támogatására helyezzenek hangsúlyt. 
 • A teljes pesti rakparti szakaszon létesüljön kerékpáros korridor az ehhez megfelelő burkolattal. Ahol egyelőre megmarad az – erősen forgalomcsillapított – autóforgalom, ott létesítsenek nyitott kerékpársávokat. 
 • Hosszabb távon a teljes pesti szakasz legyen gépjárműforgalom-mentes a Dráva utcáig.
 • A fejlesztéssel párhuzamosan elengedhetetlen a rakparttal határos sűrűn lakott (belső) városrészek – Lipótváros, Újlipótváros – forgalmi rendjének átszervezése az átmenő forgalom kitiltásának, illetve csökkentésének céljával, megszüntetve az adott városnegyed utcáinak menekülőútként való használatát. 
 

Javasoljuk, hogy a fejlesztés minél több részlete – a Fővárosi Önkormányzat eddigi, előremutató gyakorlatát folytatva – az érintettek széles körét bevonó közösségi tervezési folyamat keretében kerüljön meghatározásra. Ezzel kapcsolatban fontosnak tartjuk, hogy a közösségi tervezési folyamat a beruházási elemek mellett a terület majdani használatára is térjen ki, továbbá az előkészítés mellett a megvalósítást követően is legyenek olyan alkalmak, csatornák, amely alkalmasak a megvalósított tervek értékelésére, szükség esetén a beruházások, illetve a használat módjának újragondolására. Lényegesnek tartjuk továbbá, hogy a folyamatba – a szakmai civil szervezetek, érdekképviselet mellett — szélesebb körben kerüljenek bevonásra a város polgárai is. 

 

Amennyiben a fenti, széles körű és ciklikus közösségi tervezési folyamat meghaladja a Fővárosi Önkormányzat erőforrásait, úgy javasoljuk a tervezési fázis alatt a terveket havonta véleményező és közösen alakító, felelősséggel és döntéselőkészítési jogkörrel bíró testület létrehozását. Javasoljuk továbbá, hogy e testület tevékenysége legyen nyilvános: a tevékenységének előrehaladásáról a Fővárosi Önkormányzat folyamatosan tájékoztassa a budapesti polgárokat.

Aláíró szervezetek: 

 

A járda a gyalogosoké 
Civilek a Palotanegyedért 
C8 Civilek Józsefvárosért 
Energiaklub 
Extinction Rebellion Magyarország 
FÁK a Rómain 
Fridays for Future Magyarország
Járókelő Közhasznú Egyesület
Kis Távolságok Város Alapítvány
Kortárs Építészeti Központ 
Közösségfejlesztők Egyesülete Levegő Munkacsoport 
Magyar Kerékpárosklub 
Mindspace 
Újlipótváros – Szuperblokk
Valyo – Város és Folyó Egyesület
Város és Mobilitás Intézet Városkutatás Kft. 
Velo Budapest

0