SZABAD LESZ A RAKPART!

Az egyik legintenzívebb év áll mögöttünk, igyekeztük néhány szóban összefoglalni, hogy mi mi mindent csináltunk, de a néhányból sok lett.

  A pesti rakpart jövőjéről szóló nyilatkozatot írtunk ma alá a Budapesti Városházán tizenhét szakmai és társadalmi szervezettel közösen. Az idén június óta egyeztetett nyilatkozatot így a rakpart felszabadítását eddig is aktívan támogató, és a korábban ellenző szervezetek is aláírták.
A nyilatkozat lefekteti, hogy hosszú távon milyennek szeretnénk látni a jelenleg közlekedési korridorként használt világörökségi területet a Duna-partján. Abban minden résztvevő egyetértett, hogy legyen élhetőbb, gyalogosan, kerékpárral is jobban használható a part. A terület átalakítása során felhasználják az eddigi gépjárműforgalom-mentes rakpart megnyitás tapasztalatait is, és a további kísérleti időszakokban folyamatosan monitorozzák a város közlekedésére gyakorolt hatásokat. A Valyo – Város és Folyó Egyesület üdvözli a nyilatkozatot, és örömünket fejezzük ki, hogy létrejöhetett ez a megállapodás.
Reményeink szerint hamarosan tényleg árnyas fák alatt korzózhatunk a pesti Duna-parton, miközben rácsodálkozunk fővárosunk szépségére!

NYILATKOZAT A PESTI ALSÓ RAKPART FEJLESZTÉSÉRŐL

A pesti alsó rakpart Budapest egyik legmeghatározóbb, ikonikus helyszíne, a világörökség része. Fejlesztése kiemelkedő jelentőségű mind az itt élők, mind az ide látogatók szempontjából. A pesti alsó rakpartot megújító közterületi fejlesztés lehetőséget ad arra, hogy a jelen kihívásaira, így a klímaváltozás hatásaira is reflektáló, színvonalasabb kialakítás jöhessen létre. A fejlesztésnek – tekintettel a város adottságaira – megalapozottnak és megtervezettnek kell lennie, ami szolgálja a város által kitűzött célokat, ugyanakkor partnerségben születik meg a budapestiekkel, valamint az érintett civil érdekvédelmi és szakmai szervezetekkel. A pesti alsó rakpart jövőjével kapcsolatban tartott partnerségi egyeztetés résztvevői (továbbiakban Partnerek) jelen szöveg
aláírásával az alábbi nyilatkozatot teszik.

Budapest, 2022. október 27.

A pesti alsó rakpart fejlesztése közös ügyünk. Hiszünk abban, hogy sikeres is csak akkor lehet, ha a fejlesztés előkészítése és megvalósítása is a budapestiekkel partnerségben történik. Jelen nyilatkozat elfogadásával ennek a partnerségi együttműködésnek a lehetősége nyílik meg. A Partnerek támogatják a pesti alsó rakpart fentiekre tekintettel indokolt fejlesztését, a Nyilatkozat mellékletét képző, szakaszonként gyalogos sétányokat is tartalmazó koncepció célként való kitűzését és a Nyilatkozatban felvázolt, feltételekhez kötött két lépcsős kivitelezési program megvalósítását.
A pesti alsó rakpart megújítását célzó projekt előkészítése ezek alapján széles társadalmi támogatásra alapozva, a tervezés további időszakában a partnerségi egyeztetések fenntartása mellett folytatódhat, a térépítészeti és környezetalakítási kérdésekben alapul véve az ideiglenes használatok tapasztalatait.
A Fővárosi Önkormányzat a partnerségben szereplő érdekvédelmi szervezetek javaslatait figyelembe véve vállalja, hogy a pesti alsó rakpart fejlesztése során tekintettel lesz a közlekedési hálózat egészének működésére, és első lépésben csak a rakpart fejlesztésének azon elemeit valósítja meg, amelyek megvalósítása nem érinti a pesti alsó rakpart közúti közlekedési hálózatban betöltött jelenlegi szerepét, a forgalmi áteresztőképesség nagyságrendi megtartása mellett.
A Partnerek támogatják, hogy az első lépésben megvalósításra kerülő projektelemek mellett, akár azokkal időben párhuzamosan előzetes egyeztetés mellett forgalomkorlátozással járó további tesztidőszakok valósuljanak meg, a hétvégi rakpart nyitások mellett akár a nyári tanítási szünetben, akár hétköznap esténként a délutáni csúcsforgalom lefolyását követően.
A Fővárosi Önkormányzat ezen tesztidőszakok során előzetes egyeztetés mellett olyan kisebb volumenű és ideiglenes beavatkozásokat valósít meg, ami nem jelenti a közúti szerep végleges módosítását, de alkalmas a pesti alsó rakpart közterületi funkcióinak bővítésére és minőségi javítására.
A Fővárosi Önkormányzat a Partnerekkel közösen kidolgozandó mérési sztenderdek alapján monitoring rendszert állít fel a további tesztidőszakok eredményeinek értékelésére. A Fővárosi Önkormányzat a pesti alsó rakpart felújításának teljes programjának második szakaszát, kifejezetten ideértve azoknak a szakaszoknak a megvalósítását, ami a pesti alsó rakpart közúti közlekedési hálózatban betöltött jelenlegi szerepét érinti, akkor indítja el, ha a tesztidőszakok alatt látott forgalmi tapasztalatok és valamennyi forgalmi tényező, tekintettel a közlekedési hálózat egészére igazolják a közlekedési hálózat működőképességét, ezzel lehetővé téve a pesti alsó rakpart átmenő és tranzithálózatból való kiemelésének megvalósítását.

A pesti alsó rakpart fejlesztése közös ügyünk. Hiszünk abban, hogy sikeres is csak akkor lehet, ha a fejlesztés előkészítése és megvalósítása is a budapestiekkel partnerségben történik. Jelen nyilatkozat elfogadásával ennek a partnerségi együttműködésnek a lehetősége nyílik meg.

Aláíró szervezetek:
Budapest Főváros Önkormányzata | Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara | C8 − Civilek Józsefvárosért Egyesület
Járókelő Közhasznú Egyesület | Kis Távolságok Városa Alapítvány | Kortárs Építészeti Központ | Közösségfejlesztők Egyesülete
Levegő Munkacsoport | Magyar Autóklub | Magyar Kerékpárosklub | Magyar Közlekedési Klub
Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége | NiT Hungary − Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete
Országos Taxis Szövetség | Személyhajósok Szövetsége | Város és Folyó Egyesület | Város és Mobilitás Intézet